Schackmatte

Som redan nämnt så är schack ett fenomenalt spel på många sätt. För ett par år sedan så började en skola i Veberöd att introducera schack på mattelektionerna. Det är Sveriges Schackförbund som gör en storsatsning med mål att introducera schack som ett pedagogiskt hjälpmedel i skolan. De erbjuder en utbildning till lärare och fritidspedagoger i schackinstruktion och erbjuder också en mentor för att hjälpa lärarna att komma igång med schackundervisningen.

Kursen erbjuder också skolan 20 schackbräden och ett stort demonstrationsbräde som läraren kan använda längst fram i klassrummet som alla elever kan se. Faktum är att det satsas stort på att introducera schack till ungdomar i skolorna. Igår den 7 april började Yes2Chess som är en stor schacktävling för femteklassare. Det roliga och lite unika med Yes2Chess är att den spelas på internet. I tävlingen deltar barn från åtta olika nationer och vinnande skollag från respektive land bjuds in till finalspel i London i sommar.

Intresset för Yes2Chess blev nog större än väntat och hela 279 lag anmälde sig till tävlingen. För att få vara med måste man vara femteklassare. Tävlingen går ut på att skolor bildar lag med fem personer i varje och att det ska vara minst en pojke och en flicka i varje lag.

Om vi går tillbaka till schack i undervisningen så har lararnasnyheter pratat med några elever där en ung tjej berättar att hon tycker att det är bra för koncentrationen och att de också brukar prata om olika drag på rasterna. Flickan kunde spela schack innan det introducerades i skolan men hon har på bara ett par månader lärt sig väldigt mycket.

Att träna schack på lektionstid för matte är inte helt att frångå från läroplanen heller. Från femteklass får eleverna på Svaleboskolan spela schack 30 minuter i veckan. Flera element i schack liknar de i matten. Till exempel så är ju åttans tabell direkt överförbar till schackbrädet med sina 8×8 rutor. Det står också i läroplanen att elever ska lära sig strategier för matematisk problemlösning. Det där är ju schack rakt av. Man måste hela tiden tänka i flera steg och svara på motståndarens drag. Dessutom så innebär varje drag en ny lösning i och med motståndarens och sina egna motdrag.